Privacy statement

Privacy Policy

Bruidsmode Lydia verklaart het volgende aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u zo goed mogelijk informeren over uw bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Wij doen ons uiterste best om uw privatie en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
We verklaren hierbij het volgende:
- Uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit Privacy policy.
-  Verwerking van uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
-  We maken gebruik van technische en de noodzakelijke maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-  We geven persoonsgegevens van u niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
-  Dat wij de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze verklaring/document nog vragen hebben. Zijn wij bereid u deze te beantwoorden.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons gebruik voor:-  Administratie
-eventuele bestellingen
-coupeuse verkzaamheden en andere opdrachten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De overeengekomen koopovereenkomst/opdracht;
Wij kunnen het volgende van u vragen: -  Voornaam; -  Achternaam;-  Adres -  (Werk) Telefoonnummer; -  E-mailadres; 
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt en opgeslagen voor hierboven genoemde doelen.
- De opslag van uw gegevens is alleen tijdens de duur van de (koop)overeenkomst en voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
-Mondelinge toestemming voor gebruik van uw foto en/of gegevens op Social Media; 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
worden door ons verwerkt voor:
- De arbeidsovereenkomst. 
Hiervoor kunnen wij het volgende van u vragen: -  Voornaam;-  Achternaam; -  Telefoonnummer; -  E-mailadres; -  Geboortedatum; -  Salarisgegevens; -  Kopie ID; -  BSN-nummer; -  Bankgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen zilang het contract duurt en daarna voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
Verstrekking aan derden 
De gevens vertrekt als hierboven genoemd geven wij alleen door aan een derde partij als:-  Voor de (financiële) administratie;-  Het plaatsen van bestellingen bij leveranciers binnen de EU.-  Het uitnodigen een review te schrijven en plaatsen.  Wij geven geen door u verstekte gegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan.
Veiligheid/beveiliging: we zijn technische beveiligd om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit betreft technische beveiliging en aan de hand van wachtwoorden.
U heeft ten alle tijden recht op inzage van uw persoonsgegevens en de verwijdering of verwerking daarvan.
Wij kunnen u vragen u dan wel eerst te legitimeren.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij gaan er alles aan doen om dit zo goed mogelijk op te lossen. Mocht dit niet lukken dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, deze houdt toezicht op de AVG wet.
Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet ze ons te stellen.

Contactgegevens 
Bruidsmode Lydia
Houtlaan 23